7 בנובמבר 2009

השתלמות כיתה חכמה בית ספר "יובלים"

יצאנו לדרך...
שיהייה לכולנו בהצלחה