14 במרץ 2009

הכשרת מדריכים להטמעה פדגוגית של טכנולוגיות חדשות

מספר השעות: 60 שעות. פתיחה בחודש מאי 2009 , ימים מרוכזים ביולי-אוגוסט, ומפגשי תמיכה ולמידה חד חודשיים בשנה"ל תש"ע.

מועד: יום ד' בין השעות 16:00-19:15

מיקום: המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, רחוב יהודה הלוי באר שבע

מרכזת ההשתלמות: ציפי אור מאיר

קהל יעד: מורים, רכזי תקשוב בעלי ניסיון בהוראה למידה בסביבה מתוקשבת

נושאי הלימוד: חדשנות; טכנולוגיות מתקדמות; משימות בסביבה המתוקשבת; ידע בקרה למדריך; עקרונות הערכה; ניהול תקשורת בלמידה

תנאי רקע נדרשים: ותק של 5 שנים בהוראה ומעלה; תואר ראשון לפחות; הכשרה בתחום התקשוב (היקף שעות השתלמות של 300 שעות).

המלצת מנהל בית הספר

הערות: חובות ההשתלמות כוללות ביצוע מטלות במהלך ההשתלמות ומשימת סיום. מסיימי ההשתלמות המתאימים ישולבו במערך ההדרכה בהתאם לצורך

המעוניינים להשתתף בהשתלמות ימלאו טופס הרשמה מקוון.לפרטים נוספים ניתן לפנות לציפי אור מאיר - zipiorm@gmail.com

כיתות מקוונות / כיתות חכמות - מחוז דרום

"במאה ה- 21 מחשבים ותקשורת אלקטרונית הם חלק בלתי נפרד מחיינו. בני נוער חיים בסביבות מקוונות ועושים שימוש יום יומי במחשבים ניידים/אישיים, טלפונים סלולאריים ומכשירים מתוקשבים אישיים אחרים. בית הספר חייב להשתלב בתהליכים אלו ולאפשר לכל תלמיד לרכוש כישורי למידה ההולמים את התקופה". (שרת החינוך פרופ' יולי תמיר פברואר 2009)

לדברי תמיר, ממחקרים בינלאומיים עולה כי למחשב ולתקשורת חשיבות בשיפור תפקודו של הלומד. הגברת הנגישות והשימוש המושכל בסביבות למידה ממוחשבות, מעוררות אתגר מחשבתי ולפיכך יש לשלב בין הרחבת זמן ומסגרת הלימוד באמצעות שימוש בטכנולוגיות תקשוב לצורכי למידה בבית הספר ובבית, לבין פריסת תשתית תקשוב לאומית לחינוך, הנגישה לכל תלמיד, מורה ומוסד חינוכי.

משרד החינוך, בשיתוף המשרד לפיתוח הנגב והגליל ו"קדימה מדע", ישלים בשנת הלימודים תשס"ט התקנת כיתות מקוונות/כיתות חכמות ב 100 בתי ספר בדרום. הכיתות מספקות את מלוא העזרים הטכנולוגיים הדרושים לשם למידה אינטראקטיבית חווייתית. ההצטיידות בטכנולוגיה מתקדמת בכיתה כוללת מחשב, מקרן, לוח לבן אינטראקטיבי, אינטרנט אלחוטי בתוך כיתת הלימוד ועזרים טכנולוגיים נוספים כמו ערכת הצבעה, תוכנת שליטה ומחשבים ניידים כמאגר בית ספרי.

הקמת תשתיות טכנולוגיות מתקדמות בבתי הספר במחוז היא צעד משמעותי בשאיפה למתג את הנגב בהיבט של מצוינות מדעית טכנולוגית באמצעות טכנולוגיה מתקדמת.

מטרותיו המרכזיות של מיזם "הכיתות החכמות" הן שינוי דרכי הוראה-למידה באמצעות נגישות לתכנים דיגיטאליים, התנסות בלמידה חדשנית וחווייתית, קידום למידת חקר וחשיבה, חיזוק מעמד המורה ותפקודו, וחיזוק רלוונטיות ההוראה והלמידה בבית הספר.

ההוראה ב"כיתה מקוונת" / ב"כיתה חכמה" מחייבת שינוי בגישת המורה להוראה. תכנון שיעור בסביבה החדשה בכיתה, מחייב את המורה לחשוב מחדש על מטרות ההוראה, לנצל את האמצעים הטכנולוגיים וזמינות האינטרנט, להתמקצע בעבודת ההוראה ולקדם את הלומדים. על המורה להתחבר ל"עולם דיגיטאלי" שהוא סביבה טבעית לתלמידיו ולסייע בידם לנצל עולם זה ללמידה.

תכנית ההשתלמות להכשרת מדריכים תכלול שני מימדים: מימד פדגוגי דידקטי ומימד טכנולוגי מתקדם. השילוב בין שני המימדים ייושם בתכנית ההשתלמות, תוך הבלטת ההלימה בין הפדגוגיה לטכנולוגיה.